Navigace

Obsah

Úřední deska


Úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Návrh rozpočtu Obce Kosořice na rok 201804.12.201720.12.2017
Návrh rozpočtu DSO Doubravka na rok 201804.12.201720.12.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Doubravka na rok 2019-202004.12.201720.12.2017
Střednědový výhled MŠ Kosořice 2019-202004.12.201720.12.2017
Návrh rozpočtu MŠ Kosořice na rok 201804.12.201720.12.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků28.11.2017
Volba prezidenta České republiky - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
ÚZSVM - vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě19.10.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Veřejné vyhlášky a oznámení

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SMB/079/201704.12.201703.01.2018
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
čís. SMB/079/2017 a jeho podmínkách
Rozhodnutí o zásahu do významného krajinného prvku23.11.201711.12.2017
Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku ze zákona – vodního toku Vlkava a její údolní nivy v souvislosti s realizací stavby: „Vlkava, Ledce – Kosořice, oprava koryta, ř.km 27,200 – 28,000 a ř.km 34,900-35,900“
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění21.09.2017
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Zveřejnění dokumentů v souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Obec Kosořice21.02.2017
Zveřejnění dokumentů v souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - DSO Doubravka02.01.2017

Zveřejňované záměry

NázevVyvěšenoDatum sejmutí