Navigace

Obsah

Zpět

Zveřejnění dokumentů v souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Obec Kosořice

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že povinně zveřejňované informace (návrh a schválený rozpočet, návrh a schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření a příp. schválené rozpočtové provizorium) jsou v elektronické podobě zveřejněna na elektronické úřední desce obce na adrese:

www.kosorice.cz/urad-2/samosprava/hospodareni/

Dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí na adrese Obecního úřadu Kosořice, Kosořice 45, a to vždy v úředních hodinách.

Vyvěšeno: 21. 2. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět