Navigace

Obsah

Příkladná Zelená obec a Sběrný dvůr Kosořice

Typ: ostatní
Obec Kosořice, která patří mezi tři nejlépe sbírající obce Středočeského kraje ve sběru použitého elektrozařízení, obdržela v uplynulých dnech certifikát od společnosti REMA Systém. Svědčí to o zodpovědném přístupů občanů obce k třídění odpadů.

Příkladná Zelená obec a Sběrný dvůr Kosořice: recyklací odevzdaného elektrozařízení občané v roce 2018 ušetřili práci celkem 109 stromům

V roce 2018 obyvatelé obce Kosořice zajistili sběr vysloužilého elektrozařízení v přepočtu 10 kg/obyvatele. Pro porovnání, v roce 2017 průměrný občan České republiky k recyklaci odevzdal 8,6 kg vysloužilého elektra. Recyklací odevzdaného elektrozařízení obec Kosořice přispěla ke zlepšení životního prostředí snížením produkce CO2 ekvivalentně o 3281 kg. Takové množství uhlíku by muselo v průběhu jednoho roku absorbovat a přeměnit na kyslík celkem 109 stromů. Za svoje úsilí Kosořice obdrží certifikát Příkladná Zelená obec a Sběrný dvůr 2018.Certifikát od společnosti REMA Systém

Obcím zapojeným v projektu Zelená obec, které v loňském roce v síti kolektivního systému REMA odevzdaly nejvíce elektroodpadu, právě v těchto předávají regionální zástupci certifikát Příkladná Zelená obec. „Certifikáty graficky vycházejí z naší výroční zprávy pro rok 2018 a vyzdvihují zejména environmentální odpovědnost obcí, které usilují o minimalizaci svého negativního dopadu na životní prostředí,“ vysvětluje David Vandrovec, ředitel společností REMA s tím, že oceňovány jsou nejlepší Zelené obce z každého kraje.

Projekt Zelená obec funguje již 11. rokem. Je šitý na míru obcím, které se chtějí ekologickým a šetrným způsobem k přírodě zbavit elektroodpadu, přenosných baterií a akumulátorů. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a přenosné baterie určené k recyklaci mohou obyvatelé jednoduše odkládat do sběrného boxu, který bývá zpravidla umístěn na obecním úřadě nebo v jeho blízkosti. Do konce roku 2018 bylo v projektu zapojeno téměř 800 obcí. Projekt obci umožňuje také bezplatný odvoz a ekologické zpracování objemnějšího obecního elektroodpadu a zapojit se do něj může kterákoliv obec z České republiky, bez ohledu na počet obyvatel.

Ze statistik REMA vyplývá, že projektu se účastní zejména menší obce. V nich totiž často chybí místa, kam by obyvatelé mohli elektroodpad odkládat, ten tak ve výsledku často končí na skládkách. „Malé obce se proto zpočátku snažily řešit sběr elektroodpadu samy, z dlouhodobého hlediska však pro ně toto řešení bylo neudržitelné. REMA jim v této oblasti nabízí pomocnou ruku, protože i tyto obce potřebují mít možnost využívat kvalitních služeb za férových podmínek,“ zdůrazňuje Vandrovec. Proto podle něj není pro kolektivní systém REMA komplikací ani malá hmotnost objednávky. Zásilku do 50 kg je možné poslat balíkem, pro větší zásilky lze zajistit individuální svoz již od 150 kilogramů elektroodpadu. Vše bezplatně.

Služeb REMA využívají i obecní sběrné dvory. „Svoz elektroodpadu realizujeme i v těch obcích, které disponují pouze malým sběrným dvorem s omezenými skladovacími prostory. Překážkou není ani úplná absence sběrného dvora. V takovém případě stačí, aby se v obci ve spolupráci s naším kolektivním systémem zřídilo místo zpětného odběru,“ vyzdvihl Vandrovec s doplněním, že právě i za tímto účelem REMA posílila regionální tým, který se o partnery v regionech pravidelně stará. „Věříme, že tato přímá vazba je a nadále bude ku prospěchu věci,“ uzavírá.

 

O společnostech REMA Systém, REMA Battery, REMA PV Systém, REMA AOS

Hlavními aktivitami čtyřlístku společností pod značkou REMA jsou služby zabezpečující zpětný odběr a recyklaci elektrických a elektronických zařízení (jako jsou pračky, lednice, televize, počítače, tiskárny, mobily a další), baterií, akumulátorů a solárních panelů.

Nově je mezi společnostmi zařazena REMA AOS, která čeká na autorizaci s cílem poskytovat služby sdruženého plnění v oblasti obalů a odpadů z obalů.

Svým klientům REMA nabízí odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností, běžným spotřebitelům pomoc a jednoduché vyřešení starostí s nepotřebnými či vysloužilými spotřebiči, bateriemi, akumulátory a solárními články. V oblasti ochrany životního prostředí REMA působí od roku 2005, od kdy provozuje systém pro zpětný odběr a recyklaci vyřazených elektrozařízení.

Podrobné informace o REMA najdete na adrese www.rema.cloud

Výroční zprávu společností REMA najdete zde


Vytvořeno: 25. 9. 2019
Poslední aktualizace: 25. 9. 2019 07:51
Autor: