Navigace

Obsah

Služby

Sběrné místo

Správce: Jan Kovařík

Provozní doba:

Pondělí: 8:00 - 18:00
Úterý: 8:00 - 18:00
Středa: 8:00 - 18:00
Čtvrtek: 8:00 - 18:00
Pátek: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 15:00

 

Otevření sběrného místa mimo provozní dobu lze po osobní domluvě se správcem.

Na plochu sběrného místa je dovoleno ukládat:
1. Do označených kontejnerů:
- plasty (PET lahve musí být zdeformovány na co nejmenší objem)

- sklo bílé a barevné

- papír

2. Na plochu sběrného místa do velkoobjemových kontejnerů:
- kovový odpad

- velkoobjemový odpad

- bio odpad

- použitý textil, obuv

3. Do garáže vedle sběrného místa je možno odkládat do označených boxů:
- všechna elektrická a elektronická zařízení, která se do boxu vejdou (fény, toustovače, holící strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, myši, klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony,  apod.).
- baterie - pouze tužkové a knoflíkové 
větší a velká elektrozařízení (počítače, monitory, lednice, pračky apod.).
- pneumatiky
- zářivky - lineární, kompaktní
- nádoby od barev
- nápojové kartóny
- jedlé oleje a tuky

EkokomEcobatREMAEkolampTextil Eco

Je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO ukládat jiný nebezpečný odpad než je uvedeno výše (např. léky, oleje, akumulátory, chemikálie ...), stavební odpad.
Sběr nebezpečných odpadů je zajišťován dvakrát ročně. Datum sběru bude vždy předem vyhlášeno obecním rozhlasem a vyvěšeno na obecní vývěsce.

 

Jsme Zelená obec Zelená obec

Naše obec se zapojila do projektu Zelená obec a umožňuje svým obyvatelům zbavit se pohodlně a ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou obyvatelé jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn ve sběrném místě. Projekt naší obci také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci objemného obecního elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená obec je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.