Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

starosta
Ing. Tomáš Poslt

Úřední deska - novinky

21.11.2017 - 29.11.2017

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce

Ve středu dne 29. 11. 2017 od 18:00 se v zasedací místnosti OÚ koná veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kosořice. Návrh programu jednání naleznete v detailu zprávy.

Detail Úřední deska

09.11.2017 - 03.01.2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SMB/079/2017

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SMB/079/2017 a jeho podmínkách

Detail Úřední deska

09.11.2017 - 25.11.2017

MZE - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Detail Úřední deska

01.11.2017 - 30.11.2017

Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad

Detail Úřední deska

19.10.2017

ÚZSVM - vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Detail Úřední deska