Navigace

Obsah

Správní úřady s působností pro obec Kosořice

Obecní úřad Kosořice

Finanční úřad v Mladé Boleslavi

Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze - Katastrální pracoviště Mladá Boleslav

Městský úřad Dobrovice - Stavební úřad

Obecní úřad Luštěnice - Matrika

Celní úřad Mladá Boleslav

Magistrát města Mladá Boleslav - Odbor dopravně-správních agend

Magistrát města Mladá Boleslav - Odbor školství

Magistrát města Mladá Boleslav - Živnostenský úřad

Institut technické inspekce - pobočka pro Prahu a střední Čechy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Mladá Boleslav

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Inspektorát Mladá Boleslav

Okresní soud v Mladé Boleslavi

Okresní státní zastupitelství Mladá Boleslav

OSSZ Mladá Boleslav

Státní rostlinolékařská správa - odbor Praha a střední Čechy

Úřad práce v Mladé Boleslavi

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav

Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Mladá Boleslav

Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha

Český statistický úřad - Krajská reprezentace pro Středočeský kraj (sídlo Praha)

Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Ústřední pracoviště

Krajské vojenské velitelství Praha

Krajský úřad - Středočeský kraj

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze

Obvodní báňský úřad v Kladně

Státní oblastní archiv v Praze

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze

ÚZIS - krajský odbor Středočeský kraj

Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze