Navigace

Obsah

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 


INF 1/2017

Fyzická osoba žádala o zpřístupnění následujících informací: seznam všech aktivních bankovních účtů, kde je územně samosprávný celek majitel účtu a poslední darovací smlouvu uzavřenou podle zákona č. 89/2012 Sb., kde je územně samosprávný celek dárce.

Informaci poskytl: Ing. Tomáš Poslt

Odpověď dne 5.1.2017

Žádost: zde ke stažení

Odpověď: zde ke stažení

 


INF 2/2017

Právnická osoba žádala o zpřístupnění  informací o investičních plánech obce na rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2017.

Informaci poskytl: Ing. Tomáš Poslt

Odpověď dne 7.3.2017

Žádost: zde ke stažení

Odpověď: zde ke stažení

 


INF 3/2017

Fyzická osoba žádala o zpřístupnění následujících informací: jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad, jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci - počet sběrných míst, druhy tříděného odpadu, celkový počet sběrných kontejnerů a jejich typ, zda se využívají pro třídění odpadků kontejnery ve vlastnictví obce a název svozové společnsoti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu.

Informaci poskytl: Ing. Tomáš Poslt

Odpověď dne 5.4.2017

Žádost: zde ke stažení

Odpověď: zde ke stažení

 

INF 4/2017

Fyzická osoba žádala o zpřístupnění  informací o způsobu yvmáhání daňových nedoplatků, zda daňový nedoplatek vymáhá odbor našeho úřadu  a zda máme uzavřenu smlouvu s konkrétním daňovým exekutorem.

Informaci poskytl: Ing. Tomáš Poslt

Odpověď dne 3.1.2018

Žádost: zde ke stažení

Odpověď: zde ke stažení

 

INF 1/2018

Fyzická osoba žádala o zpřístupnění  následujících informací:

  1. na jakých adresách v katastru obce Kosořice nedošlo k napojení domácnosti na kanalizaci do 1.10.2018?
  2. jaké kroky hodlá v nejbližších týdnech obecní úřad podniknout, aby napomohl vymožení povinnosti

Informaci poskytl: Ing. Tomáš Poslt

Odpověď dne 24.10.2018

Žádost: zde ke stažení

Odpověď: zde ke stažení