Navigace

Obsah

Profil zadavatele

Aktuální profil zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/kosorice 

Původní profil zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Obec-Kosorice_3808/ 

Dotace získané obcí Kosořice

Realizace Název projektu Dotační program Poskytovatel  Dotace v Kč 
2005 Rekonstrukce vodárny Program obnovy venkova Středočeský kraj          40 000,00 Kč
Výstavba autobusových zastávek Program obnovy venkova  Středočeský kraj         150 000,00 Kč
         
2006 Rekonstrukce otočky autobusů Program obnovy venkova  Středočeský kraj         125 000,00 Kč
         
2007 Rekonstrukce budovy MŠ Program obnovy venkova  Středočeský kraj         121 000,00 Kč
         
2009 Pořízení pracoviště Czech POINT eGovernment Ministerstvo vnitra ČR          71 337,00 Kč
Rekonstrukce místní komunikace před sběrným místem Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Středočeský kraj       1 616 162,00 Kč
         
2009 Lesopark  Středočeský Fond životního prostředí  Středočeský kraj          53 935,00 Kč
         
2010 Lesopark  OPŽP - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) SFŽP     2 427 078,97 Kč
Modernizace stávajícího zásahového vybavení Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeský kraj        149 460,00 Kč
         
2011 II. etapa rekonstrukce sběrného místa v obci Kosořice Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství Středočeský kraj        279 297,00 Kč
Měřiče a ukazatele rychlosti a osvětlení přechodu pro chodce v obci Kosořice Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Středočeský kraj        279 187,90 Kč
         
2012 Rekonstrukce hřiště pro volnočasové aktivity  Program rozvoje venkova  SZIF, prostřednictvím MAS Svatojiřský les        220 988,00 Kč
         
2014 Vybavení obecního úřadu, knihovny a společenského sálu v obci Kosořice  Program rozvoje venkova  SZIF, prostřednictvím MAS Svatojiřský les        235 503,00 Kč
Instalace OZE a snížení energetické náročnosti obecního domu Kosořice OPŽP - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) SFŽP     1 923 467,98 Kč
Varovný protipovodňový systém pro obec Kosořice OPŽP - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany SFŽP        890 374,50 Kč
         
2015 Zajištění základní infrastruktury sběrného místa v obci Kosořice Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství Středočeský kraj          58 000,00 Kč
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Kosořice Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeský kraj        400 294,00 Kč
Chodník podél III/27510 a III/27511 Kosořice Bezpečnost 2015 SFDI        504 000,00 Kč
         
2016 Kosořice – splašková kanalizace a ČOV 129 253 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací pro veřejnou potřebu Ministerstvo zemědělství    21 000 000,00 Kč
         
2017 Kosořice – splašková kanalizace a ČOV 129 253 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací pro veřejnou potřebu Ministerstvo zemědělství     11 191 000,00 Kč
Kosořice - splašková kanalizace a ČOV Středočeský Infrastrukturní fond - Životní prostředí Středočeský kraj      2 591 277,00 Kč
Rekonstrukce kapličky v obci Kosořice Podpora obnovy a rozvoje venkova - DT4 Ministerstvo pro místní rozvoj        270 900,00 Kč
         
2019 Dopravní automobil pro JSDH Kosořice Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeský kraj        300 000,00 Kč
  Celkem    44 898 262,35 Kč