Navigace

Obsah

Samospráva

Plán rozvoje sportu obce Kosořice 2021 - 2030

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 16. 12. 2020

Strategický plán rozvoje sportu v Obci Kosořice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve zněni pozdějších předpisů. Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách
a potřebách obce. Cílem planu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financovaní podpory sportu v obci.

Plán rozvoje sportu obce Kosořice 2021 - 2030 (5.67 MB)